Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Prowadzone rejestry i ewidencje

Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

Nazwa jednostki: Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

 

L.p.

Nazwa rejestru

Symbol rejestru

1.

Rejestr wniosków o przyznanie ?rodków na realizacj? projektów z funduszy UE i innych funduszy zewn?trznych.

nr kol./rok

2.

Rejestr umów dotycz?cych projektów z funduszy UE i innych funduszy zewn?trznych.

RU-BNiWR

3.

Rejestr umów dotycz?cych projektów badawczych finansowanych z bud?etu pa?stwa oraz zleconych przez podmioty gospodarcze.

RUB-BNiWR

4.

Rejestr umów z beneficjentami ostatecznymi w ramach projektów ze ?rodków UE.

RUBO-BNiWR

5.

Rejestr tematów badawczych.

PK-BN

 

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Wojciech Samulowski

data wytworzenia:

22-01-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 673 razy (w tym z UWM 26 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-09
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa